СТАТУТ

учнівського самоврядування

президентської республіки

«Аліса»

Алісівської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів

Учнівська рада президентської республіки « Аліса» (надалі « Аліса») – орган учнівського самоврядування, від імені учнів, виражає суверенну волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод учня, та гідних умов її життя, піклується про зміцнення учнівського самоврядування в Алісівській загальноосвітній школі І – ІІІ ст.., прагне розвивати і зміцнювати демократію у шкільних колективах, усвідомлює відповідальність перед державою, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон ради президентської республіки « Аліса».

Розділ 1

Загальні засади

Стаття 1

Рада учнівського самоврядування « Аліса» – добровільне об’єднання учнів, яке допомагає учнівській молоді оволодіти необхідними моделями соціального співжиття, навичками соціальної поведінки, набути необхідних знань для успішного життєвого самовизначення, мета якого – сформувати в дітях почуття патріота України, Близнюківського району, школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократії.

Стаття 2

Символами президентської республіки «Аліса» повинні бути: прапор«Аліси», герб«Аліси» , гімн «Аліси».

Стаття 3

Президентська республіка «Аліса має таку структуру:

Розділ 2

Мета та завдання

Стаття 1


Метою діяльності « Аліси» є представництво та захист творчих, духовних та інших інтересів учнів Алісівської ЗОШ І –ІІІ ст.

Стаття 2


Головними завданнями « Аліси» є:


Сприяння створенню та розвитку учнівського самоврядування у школі;
Забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між дирекцією школи та, органами місцевого самоврядування;

Участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем учнів Алісівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст.
Сприяння формуванню правового громадянського суспільства в Україні;
Сприяння духовному та фізичному розвитку учнів, пропаганда здорового способу життя;

Участь у створенні сприятливих умов для активного залучення учнів до соціально-економічного, культурного життя суспільства, їх соціальної адаптації.


Розділ 3

Членство

Обраним до президентської республіки «Аліса» може бути кожен учень , що навчається в Алісівській ЗОШ І-ІІІ ст., що визнає положення і дотримується Статуту « Аліси».

Розділ 4

Вищий орган « Аліси»- загальношкільні збори

Вищим органом « Аліси» - є загальношкільні збори , які скликаються не рідше 2-х разів на рік і вирішують поточні важливі справи шкільного життя учнів Алісівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ст. .

Розділ 5

Права членів « Аліси»

Вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

Подавати свою пропозицію, вимогу президенту республіки « Аліса»;

Висувати кандидатуру, а також само висуватися і бути обраним;

Брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

Залучати учнів до процесу популяризації здорового способу життя.

Розділ 6

Вибори

Стаття 1

Вибори активу « Аліси»

Право бути обраним до активу має кожен член ради « Аліси»;

Актив « Аліси» вибирають на загальношкільних зборах;

Актив « Аліси» вибирається відкритим голосуванням;

Актив « Аліси» обирається терміном не більш ніж на один рік.

Стаття 2

Вибори президента « Аліси»

Президент «Аліси» обирається на загальношкільних зборах;

Президент «Аліси» обирається голосуванням;

Президент «Аліси» обирається терміном на 2 роки;

Право бути обраним має кожен учень республіки «Аліси»;

Президент «Аліси» приступає до своїх повноважень відразу після обрання.

Розділ 7

Права та обов’язки президента «Аліси»

Стаття 1

Права обов’язки президента«Аліси»

Президент «Аліси» є гарантом прав учнів, визначених Статутом «Аліси» Президент «Аліси» співпрацює з Міністерствами.

Президент «Аліси» може бути присутнім на засіданні педагогічної колегії, педагогічній раді закладів освіти, виступатиме на захист інтересів учнів школи.

Стаття 2

Обов’язки президента «Аліси»

Планує і веде збори активу та засідання міністерств

Розподіляє завдання між членами активу.

Виконує функцію зв’язку між учнями та вчителями.

Поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування

Розділ 8

Права та обов’язки активу «Аліси»

Стаття 1

Права активу «Аліси»

Керує роботою окремих центрів;

Представляє власні ідеї та пропозиції;

Стаття 2

Обов’язки актив «Аліси»

Збирає ідеї міністерств стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах «Аліси»;

Відповідає за основні напрямки роботи учнівського самоврядування;

Бере участь у підготовці та реалізації проектів, спрямованих на розв’язання соціально-економічних, правових, освітніх, культурних та інших проблем учнів ;

Представляє членам «Аліси» звіт роботи за навчальний рік

Розділ 9

Обов’язки секретаря

Збирає письмові пропозиції від міністрів та членів ради учнівського самоврядування.


Розділ 10

Міністерства

Стаття 1

Міністерство культури

Планує та організовує проведення тематичних вечорів, дискотек для дітей різного віку;

Організовує зустрічі з цікавими людьми;

Встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури, музеями, театрами;

Допомагає в організації культпоходів у театри, кінотеатри та екскурсій;

Несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої програми дозвілля;

Організовує турніри КВК, концертів різного тематичного забарвлення;

Домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій для учнів;

Стаття 2

Міністерство милосердя

Організовує допомогу в разі потреби учням;

Залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

Відповідає за відновлення традицій, турботи про людей похилого віку. Допомагає в організації та проведенні благодійних акцій, ярмарок, свят для дітей з обмеженими можливостями;

Відповідає за привітання та поздоровлення ветеранів Великої Вітчизняної війни, вчителів – пенсіонерів;

Стаття 3

Прес центр

Організовує та здійснює художнє оформлення заходів, готує і забезпечує вихід інформації з різних питань;

Висвітлює цікаві шкільні традиції, новини шкільного життя учнів;

Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення);

Налагодження зв’язків з масмедіа.

Стаття 4

Міністерство природи та екології

Організовує та здійснює роботу по збереженню заповідних територій села;

Приймає участь у акціях і компаніях природозахисного плану;

Організація роботи з озеленення класних приміщень, територій школи та села;

Збереження та захист птахів у зимовий період;

Проведення «десантів чистоти».

Стаття 5

Міністерство освіти

Проводить науково – пошукову роботу;

Проводить роботу щодо поповнення матеріалами шкільних історико-краєзнавчих музеїв;

Вивчає історію рідного краю;

Бере участь в історико – краєзнавчих акціях, походах, виставках;

Організація роботи з районним історико – краєзнавчим музеєм.

Стаття 6

Міністерство здоров’я та спорту

Організовує різні спортивні акції,змагання, турніри, туристичні походи;

Здійснення широкої інформаційно – рекламної компанії з популяризації занять фізкультурою і спортом;

Залучення дітей та молоді до процесу популяризації здорового способу життя у своєму середовищі;

Участь в інформаційна – просвітницьких програм щодо попередження ВІЛ/СНІДу, вживання психоактивних речовин, попередження ризикованої поведінки;

Проведення конкурсів, конференцій, круглих столів, дебатів з проблем здорового способу життя;

Завдання цього центру – зміцнення здоров’я, профілактика шкідливих звичок, пропаганда здорового способу життя.

Стаття 7

Міністерство дисципліни та порядку

Впроваджує правила поведінки в школі, створює групи по боротьбі з правопорушниками. Націлює на збереження шкільного майна.

Розділ 11

Положення про педагога – куратора

Обирається учнівським самоврядуванням школи з числа вчителів, які дають на це згоду, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням у школі;

Виконує функції радника самоврядування у школі;

Виконує функцію посередника між самоврядуванням у школі, вчителями, батьками та місцевою громадою;

Добровільно складає свої функції або шляхом перевиборів «Аліси».

Розділ 12

Основні напрями діяльності педагога – куратора

Методично правильно готувати учнів до самоврядування ;

Підтримувати і розвивати учнівські ініціативи;

Поступово розширювати функції самоврядування в різних сферах діяльності;

Рекомендувати органам самоврядування суспільно значущі і цікаві колективні справи;

Визначення кола обов’язків органів самоврядування і окремих членів учнівського активу;

Організувати навчання активу і членів ради самоврядування

Включати в систему самоврядування якомога більше число учнів;

Зміцнювати і розвивати колективні традиції ;

Організовувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування ;

Будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва ;

Розширювати гласність в роботі органів самоврядування.

Кiлькiсть переглядiв: 381

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.